Tuesday, March 9, 2021

 MONITORING PELAKSANAAN USP

SMA NEGERI GRUJUGAN

OLEH : KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO -  SITUBONDO


Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillah kegiatan monitoring oleh Kepala CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO - SITUBONDO berlangsung dengan tertib.

kegiatan tersebut di laksanakn pada : Hari: Selasa, Tanggal : 9 Maret 2021.terimakasih kepada Bapak Kepala CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO - SITUBONDO yang telah meluangkan waktunya untuk memonitoring sekolah kami.

semoga Allah dengan ke Maha Murahannya selalu menjaga beliau. 


" BONDOWOSO MELESAT "

SMA NEGERI GRUJUGAN HEBAT 

0 comments:

Post a Comment